• در باره

شرکت ما به مفهوم نوآوری و پیشرفت مستمر با زمان ، همراه با توسعه عصر 5G و توسعه و ساخت محصولات مرتبط با تجهیزات هوشمند ، پایبند است. یک تیم اصلی تحقیق و توسعه با بیش از 20 سال تجربه یک اتاق بازرسی با کیفیت و یک اتاق تحقیق و توسعه مهندسی ایجاد کرده است.

بیشتر بدانید